Żyj do końca życia i bądź młody do starości...
Wyszukiwarka

Kmin rzymski mielony (50g)

Cena:5.00
Do koszyka

(Cuminum cyminum)

Gramatura:  50g

Kraj pochodzenia:  Turcja

Roślina ta uprawiana była już w czasach starożytnych w rejonie Morza Śródziemnego. W grobowcu faraona Tutenchamona znaleziono jej spory zapas. Obecnie nie występuje w stanie dzikim, uprawiana jest głównie w Indiach i na południu Europy.

Zarówno w dawnych czasach, jak i dziś, przyprawa ta traktowana była jako roślina lecznicza. Ma bowiem szereg właściwości zdrowotnych. Wzmacnia układ krwionośny i poprawia jakość krwi, ma działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne i antywirusowe.  Reguluje pracę układu trawienia oraz działa kojąco na wątrobę.

Jest jednym z głównych składników curry oraz garam masali.

Idealnie pasuje do dań z fasoli, oraz gulaszy, zup, mięs, ryb, a także potraw z ryżu.

Smak wg Pięciu Przemian: ostry

Uwagi: Produkt należy prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostępu światła.

Produkt nie zawiera glu­tenu. Jednak w związku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakładu kon­fek­cjo­nu­ją­cego mąki pszen­nej (zawiera glu­ten), gor­czycy i selera pro­dukt może zawie­rać śla­dowe ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­jemy, iż firma podej­muje dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­zane z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­nami uży­wa­nymi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ściwa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanieczyszczenia.

 

Polecamy także:

 

Komentarze

Komentarz
Ocena:
Facebook