Żyj do końca życia i bądź młody do starości...
Wyszukiwarka

Garam Masala (50g)

Cena:5.00
Do koszyka

Gramatura:  50 g

Produkt Polski

Skład: cynamon, gałka muszkatołowa, goździki, kardamon, kolendra, kmin rzymski, kminek, liść laurowy, pieprz czarny

Masala to inaczej "mieszanka". Garam masala oznacza "gorącą mieszankę". Nazwa ta wzięła się ze sposobu przyrządzania przyprawy, polegającego na prażeniu poszczególnych składników, przed zmieszaniem i zmieleniem. Najbardziej znaną mieszanką (masalą), oprócz garam masali, jest curry.

Bardzo aromatyczna, doskonała do mięs i sosów, a także dań z ryżu. Powinna być dodawana pod koniec przyrządzania potrawy.

Smak wg Pięciu Przemian: ostry

Uwagi: Produkt należy prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostępu światła.

Produkt nie zawiera glu­tenu. Jednak w związku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakładu kon­fek­cjo­nu­ją­cego mąki pszen­nej (zawiera glu­ten), gor­czycy i selera pro­dukt może zawie­rać śla­dowe ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­jemy, iż firma podej­muje dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­zane z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­nami uży­wa­nymi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ściwa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanieczyszczenia.

 

Komentarze

Komentarz
Ocena:
Facebook