Żyj do końca życia i bądź młody do starości...
Wyszukiwarka

Gałka muszkatołowa cała (20g)

Cena:6.00
Do koszyka

(myristica fragrans)

Gramatura: 20 g

Kraj pocho­dze­nia: Polska

Gałka muszkatołowa jest znana i stosowana w Europie już od czasów średniowiecznych. Przywędrowała do nas dzięki wyprawom krzyżowym. Są to nasiona muszkatołowca korzennego pochodzącego z Wysp Korzennych, będących częścią Archipelagu Malajskiego.

Ma szereg właściwości zdrowotnych - pomaga przy wzdęciach, reumatyzmie oraz nadciśnieniu. W kuchni przydaje się przy daniach mięsnych, pasztetach, nadziewkach, sosach, zupach. Sprawdza się także przy słodkich wypiekach (głównie piernikach), a także przy grzańcach.

Należy używać jej z umiarem, między innymi ze względu na bardzo intensywny smak i aromat.

Smak wg Pięciu Przemian: ostry

Uwagi: Produkt należy prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostępu światła.

Produkt nie zawiera glu­tenu. Jednak w związku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakładu kon­fek­cjo­nu­ją­cego mąki pszen­nej (zawiera glu­ten), gor­czycy i selera pro­dukt może zawie­rać śla­dowe ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­jemy, iż firma podej­muje dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­zane z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­nami uży­wa­nymi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ściwa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanieczyszczenia.

 

Polecamy także:

 

Komentarze

Komentarz
Ocena:
Facebook