Zupa z dyni

Brak pomy­słu na dynię? A może pysz­na, sezo­no­wa i gęsta zupa krem?

Oto pro­sty prze­pis jak ją przy­rzą­dzić:

1kg dyni pokro­ić w gru­ba kost­kę, por­cja­mi pod­sma­żyć na głę­bo­kim ole­ju.

(g) — ok. 3l wrząt­ku, dodajemy1 łyżecz­kę tymian­ku
(sł) — 1 łyżecz­kę kmin­ku, 3 prze­po­ło­wio­ne mar­chew­ki i 2 prze­po­ło­wio­ne pie­trusz­ki
(o) — 0,5 kg umy­te­go i pokro­jo­ne­go na kawał­ki indy­ka lub 60 dag skrzy­deł­ka, zale­wa­my, doda­je­my 1 łyżecz­kę imbi­ru, 1/4 łyżecz­ki chi­li, 4 gru­be pory (bia­łe czę­ści), 6 dużych ząb­ków czosn­ku prze­ci­śnię­tych przez pra­skę
(sn) — 1/2 łyżecz­ki warzyw­ka, 2 łyżecz­ki soli, gotu­je­my do mięk­ko­ści (ok. 1h), wyj­mu­je­my indy­ka, mar­chew­kę i pie­trusz­kę
(k) — 1 łyżecz­ka cytry­ny
(g) — 1 łyżecz­ka kur­ku­my
(sł) — 1 kg pod­sma­żo­nej dyni, gotu­je­my 30 minut
(o) — posy­pu­je­my pie­przem czar­nym
(sn) — mik­su­je­my z pozo­sta­wio­nym w zupie porem, dosa­la­my i gotu­je­my przez 10 minut

Dodatkowo moż­na zro­bić grzan­ki z chle­ba. Pokrojony w kost­kę chleb, pod­sma­żyć na ole­ju i posy­pać pie­przem zio­ło­wym z chi­li.

Z wyję­tych jarzyn moż­na zro­bić sałat­kę, a z indy­ka panie­ro­wa­ne kotle­ci­ki.

Smacznego! 

zupa krem z dyni