Żel do higieny intymnej – kora dębu i drzewo herbaciane (300ml)

11,00 

Kategorie: ,

Opis

pojem­ność: 300ml

dzia­ła­nie: nor­ma­li­zu­ją­ce

pro­du­cent: Green Pharmacy

Normalizujący żel do higie­ny intym­nej Kora Dębu, Drzewo her­ba­cia­ne. 0% mydeł, SLS, SLES, para­be­nów, barw­ni­ków.

Łagodna for­mu­ła z deli­kat­nym środ­kiem myją­cym. Zawiera kwas mle­ko­wy i eks­trakt kory dębu, spraw­dzo­ne skład­ni­ki w pie­lę­gna­cji miejsc intym­nych. Wzmacnia pra­wi­dło­wą mikro­flo­rę bak­te­ryj­ną, poma­ga utrzy­mać jej natu­ral­ną, fizjo­lo­gicz­ną rów­no­wa­gę. Łagodzi podraż­nie­nia, dzia­ła koją­co w przy­pad­ku świą­du, pie­cze­nia. Daje poczu­cie kom­for­tu i świe­żo­ści. Ma odczyn pH oko­ło 5,2, zgod­ny z pH oko­lic intym­nych. Australijski eks­trakt drze­wa her­ba­cia­ne­go, natu­ral­ny skład­nik prze­ciw­bak­te­ryj­ny, łago­dzi infek­cje i sprzy­ja goje­niu. Pantenol i gli­ce­ry­na nawil­ża­ją. Zastosowana kom­po­zy­cja zapa­cho­wa bez aler­ge­nów prze­zna­czo­na jest spe­cjal­nie do higie­ny intym­nej.

Polecany przez der­ma­to­lo­gów i gine­ko­lo­gów, tak­że dla osób o zwięk­szo­nej skłon­no­ści do sta­nów zapal­nych oraz dla kobiet po poro­dzie.  Wygodny w uży­ciu.

Sposób uży­cia:

Do codzien­ne­go sto­so­wa­nia, nie­wiel­ką ilość żelu nanieść na dłoń, roz­cień­czyć nie­du­żą ilo­ścią wody, umyć miej­sca intym­ne, a potem spłu­kać wodą.

Skład: Aqua,Cocamidopropyl beta­ine, poly­sor­ba­te 20, Glycerin, Sodium Cocoamphoacetate, Hydroxypropylcellulose, Coco-Glucoside, Panthenol, Quercus Petraea bark Extract, Lactic Acid, Glyceryl Oleate, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Parfum, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Disodium EDTA, DMDM Hydantoin, Iodopropynyl Butylcarbamate, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate