Babuszka Agafia – szampon przeciwłupieżowy

7,00 

Kategorie: ,

Opis

dzia­ła­nie: odży­wia, wzmac­nia i prze­ciw­dzia­ła­ją powsta­wa­niu łupie­żu

prze­zna­cze­nie: wło­sy prze­tłusz­czo­ne ze skłon­no­ścią do łupie­żu

pojem­ność: 350 ml

kraj pocho­dze­nia: Estonia

Szampon zawie­ra mydl­ni­cę lekar­ską, natu­ral­ną, nie­agre­syw­na bazę myją­cą, deli­kat­nie oczysz­cza­ją­cą wło­sy. Wchodzące w jego skład eks­trak­ty: kory dębu, pokrzy­wy i pra­wo­śla­zu nie prze­su­sza­ją skó­ry gło­wy, zapo­bie­ga­ją swę­dze­niu i prze­ciw­dzia­ła­ją powsta­wa­niu łupie­żu.  Systematyczne sto­so­wa­nie szam­po­nu powo­du­je, że wło­sy są odży­wio­ne, moc­niej­sze, czy­ste i zdro­we.

Składniki aktyw­ne:

Mydlnica lekar­ska – zawie­ra natu­ral­ne sapo­ni­ny, środ­ki pie­nią­ce, któ­re mięk­ko i deli­kat­nie oczysz­cza­ją skó­rę i wło­sy. Od daw­na w sybe­ryj­skich wsiach zamiast mydła uży­wa­no korze­ni mydl­ni­cy lekar­skiej. Moczono go w wodzie i otrzy­ma­nym roz­two­rem myto cia­ło i wło­sy. Korzeń mydl­ni­cy lekar­skiej to natu­ral­na, deli­kat­na baza do mycia wło­sów i cia­ła, w odróż­nie­niu od uży­wa­nej w zwy­kłych szam­po­nach i mydłach. 

Pokrzywa –  sto­so­wa­na sys­te­ma­tycz­nie zmniej­sza wypa­da­nie wło­sów. Włosy sta­ją się wzmoc­nio­ne, zre­ge­ne­ro­wa­ne, ład­nie błysz­czą. Pokrzywa zmniej­sza prze­tłusz­cza­nie wło­sów, jest pomoc­na w wal­ce z łupie­żem i łojo­to­kiem.

Kora dębu – wod­ne i wod­no-alko­ho­lo­we wycią­gi z dębu są  cen­ne do okła­dów i prze­my­wa­nia skó­ry przy sta­nach zapal­nych, pokrzyw­ce, owrzo­dze­niach, mokrych wypry­skach, łojo­to­ku, do płu­ka­nia wło­sów prze­tłusz­cza­ją­cych się i bez poły­sku. Silne odwa­ry wod­no-alko­ho­lo­we nada­ją wło­som ład­ny brą­zo­wy odcień i przy­tłu­mia­ją siwi­znę (wie­lo­krot­nie sto­so­wać przez dłuż­szy czas)

Składniki: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamide DEA, Cocamidopropyl Betaine, Polyquaternium-7, Citric Acid, Piroctone Olamine, Urtica Dioica Extract, Althaea Officinalis Root Extract*, Quercus Robur Bark Extract, Saponaria Officinalis Root Extract*, Parfum, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Linalool,

CI 14720, CI 15985, CI 19140, CI 42090.

(*) skład­ni­ki orga­nicz­ne