Babuszka Agafia- szampon piwny dla mężczyzn (350ml)

7,00 

Kategorie: ,

Opis

dzia­ła­nie: wzmac­nia i prze­ciw­dzia­ła wypa­da­niu

prze­zna­cze­nie: wło­sy osła­bio­ne i szorst­kie

pojem­ność: 350 ml

kraj pocho­dze­nia: Estonia

Szampon przy­go­to­wa­ny spe­cjal­nie do pie­lę­gna­cji męskich wło­sów. Zawiera mydl­ni­cę lekar­ską, natu­ral­ną, nie­agre­syw­na bazę myją­cą, deli­kat­nie oczysz­cza­ją­cą wło­sy. Składniki piwa — eks­trakt chmie­lu i słód  wzmac­nia­ją korze­nie, prze­ciw­dzia­ła­ją wypa­da­niu wło­sów, zmięk­cza­ją skó­rę gło­wy. Systematyczne sto­so­wa­nie szam­po­nu powo­du­je, że wło­sy są moc­ne, błysz­czą­ce i mięk­kie.

Składniki aktyw­ne:

Mydlnica lekar­ska – zawie­ra natu­ral­ne sapo­ni­ny, środ­ki pie­nią­ce, któ­re mięk­ko i deli­kat­nie oczysz­cza­ją skó­rę i wło­sy. Od daw­na w sybe­ryj­skich wsiach zamiast mydła uży­wa­no korze­ni mydl­ni­cy lekar­skiej. Moczono go w wodzie i otrzy­ma­nym roz­two­rem myto cia­ło i wło­sy. Korzeń mydl­ni­cy lekar­skiej to natu­ral­na, deli­kat­na baza do mycia wło­sów i cia­ła, w odróż­nie­niu od uży­wa­nej w zwy­kłych szam­po­nach i mydłach.

Chmiel - bar­dzo sku­tecz­ny śro­dek prze­ciw wypa­da­niu wło­sów i łupie­żo­wi.

Słód - bogac­two mikro­ele­men­tów, posia­da sil­ne dzia­ła­nie rege­ne­ra­cyj­ne.

Skład: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamide DEA,  Cocamidopropyl Betaine, Saponaria Officinalis Root Extract* (korzeń mydl­ni­cy lekar­skiej), Humulus Lupulus Flower Extract* (szysz­ki chmie­lu), Polyquaternium-7, Citric Acid, Parfum, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, CI 15985, CI 19140, CI 42090, CI 14720.

(*) skład­ni­ki orga­nicz­ne