Babuszka Agafia – szampon chlebowy (350ml)

7,00 

Kategorie: ,

Opis

dzia­ła­nie: wzmac­nia i rege­ne­ru­je

prze­zna­cze­nie: do osła­bio­nych i znisz­czo­nych wło­sów

pojem­ność: 350 ml

kraj pocho­dze­nia: Estonia

Szampon zawie­ra mydl­ni­cę lekar­ską, natu­ral­ną, nie­agre­syw­na bazę myją­cą, deli­kat­nie oczysz­cza­ją­cą wło­sy. Ekstrakty z trzech zbóż – żyta, owsa i psze­ni­cy efek­tyw­nie rege­ne­ru­ją osła­bio­ne i znisz­czo­ne wło­sy. Nasycają je odżyw­czy­mi sub­stan­cja­mi, wzmac­nia­ją korze­nie, przy­czy­nia­ją się do popra­wy struk­tu­ry wło­sów. Systematyczne sto­so­wa­nie szam­po­nu powo­du­je, ze wło­sy są bar­dziej ela­stycz­ne, moc­ne i błysz­czą­ce.

Składniki aktyw­ne:

Mydlnica lekar­ska – zawie­ra natu­ral­ne sapo­ni­ny, środ­ki pie­nią­ce, któ­re mięk­ko i deli­kat­nie oczysz­cza­ją skó­rę i wło­sy. Od daw­na w sybe­ryj­skich wsiach zamiast mydła uży­wa­no korze­ni mydl­ni­cy lekar­skiej. Moczono go w wodzie i otrzy­ma­nym roz­two­rem myto cia­ło i wło­sy. Korzeń mydl­ni­cy lekar­skiej to natu­ral­na, deli­kat­na baza do mycia wło­sów i cia­ła, w odróż­nie­niu od uży­wa­nej w zwy­kłych szam­po­nach i mydłach.

Żyto – uela­stycz­nia wło­sy, ma dzia­ła­nie rege­ne­ru­ją­ce

Pszenica – bogac­two kwa­sów tłusz­czo­wych, wita­mi­na E, mine­ra­ły, dzia­ła­nie nawil­ża­ją­ce i wygła­dza­ją­ce

Owies – zmięk­cza i uła­twia roz­cze­sy­wa­nie

Składniki INCI: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamide DEA, Cocamidopropyl Betaine, Saponaria Officinalis Root Extract*, Secale Cereale Seed Extract*, Avena Sativa Kernel Extract*, Xanthan Gum, Hydrolyzed Wheat Protein, Polyquaternium-7, Citric Acid, Parfum, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, CI 15985, CI 19140, CI 42090, CI 14720

(*) skład­ni­ki orga­nicz­ne