Rozgrzewający olejek do masażu (200ml)

11,00 

Kategorie: , ,

Opis

pojem­ność: 200ml

dzia­ła­nie: roz­grze­wa­ją­ce

zawie­ra olej­ki: mig­da­ło­wy, cyna­mo­no­wy i pie­przo­wy

pro­du­cent: Green Pharmacy

Przeznaczony spe­cjal­nie do roz­grze­wa­nia. Lekki i wydaj­ny. Pozostawia skó­rę wygła­dzo­ną, ela­stycz­ną, napię­tą, pach­ną­cą zio­ła­mi. Olej mig­da­ło­wy daje ide­al­ny poślizg dło­ni w trak­cie zabie­gu, uła­twia wni­ka­nie skład­ni­ków aktyw­nych. Masaż oraz olej­ki cyna­mo­no­wy i pie­przu czar­ne­go popra­wia­ją mikro­krą­że­nie, co uła­twia usu­wa­nie tok­syn z orga­ni­zmu. Olej pie­przo­wy jako prze­ciw­u­tle­niacz poma­ga zacho­wać mło­dość skó­ry. Olejek poma­rań­czo­wy daje nie tyl­ko świe­ży i soczy­sty zapach, ale łago­dzi napię­cie mię­śni.

Sposób uży­cia:

Wlać kil­ka kro­pel olej­ku w zagłę­bie­nie dło­ni, roz­grzać go,  po czym roz­pro­wa­dzić na cie­le okręż­ny­mi rucha­mi pod­czas masa­żu.

Skład: Paraffinum Liquidum, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Citrus Sinensis Peel Oil Expressed, Cinnamomum Zeylanicum Leaf Oil, Piper Nigrum Seed Oil, Limonene, Linalool, Citral, Cinnamal, Eugenol.