Płyn micelarny 3 w 1 Rumianek (250ml)

9,00 

Kategorie: , ,

Opis

pojem­ność: 250ml

prze­zna­cze­nie: do wszyst­kich typów cery, tak­że wraż­li­wej, deli­kat­nej, skłon­nej do podraż­nień

zasto­so­wa­nie: do oczysz­cza­nia i dema­ki­ja­żu twa­rzy, oczu i ust

pro­du­cent: Green Pharmacy

0% para­be­nów, mydeł, barw­ni­ków, alko­ho­lu, kom­po­zy­cji zapa­cho­wej.

Bezzapachowy. Działa potrój­nie: oczysz­cza, toni­zu­je i nawil­ża. Do codzien­nej pie­lę­gna­cji. Nie wyma­ga spłu­ki­wa­nia. Forma mice­li daje wyso­ką jakość oczysz­cza­nia, zapew­nia łagod­ny dema­ki­jaż. Dzięki neu­tral­ne­mu pH zacho­wu­je rów­no­wa­gę fizjo­lo­gicz­ną skó­ry, nie naru­sza jej barie­ry ochron­nej. Nie wysu­sza, łago­dzi napię­cia, przy­jem­nie odświe­ża. Łagodnie i sku­tecz­nie usu­wa zanie­czysz­cze­nia z twa­rzy, szyi i dekol­tu, zmy­wa maki­jaż oczu i ust. Jest wzbo­ga­co­ny koją­cym eks­trak­tem z rumian­ku lekar­skie­go oraz nawil­ża­ją­cym pan­te­no­lem. Specjalny, wie­lo­za­da­nio­wy skład­nik ochron­ny, uspo­ka­ja podraż­nie­nia, daje ela­stycz­ność, sprę­ży­stość i gład­kość skó­ry, chro­ni przed utra­tą wil­go­ci. Płyn pozo­sta­wia uczu­cie kom­for­tu oraz gład­ką i mięk­ką cerę.

Sposób uży­cia:

Nasączyć pły­nem pła­tek kosme­tycz­ny i deli­kat­nie zmy­wać nim skó­rę wokół oczu, twarz, szy­ję i dekolt. Czynność powta­rzać do momen­tu, gdy wacik będzie czy­sty.  Odpowiedni dla osób noszą­cych szkła kon­tak­to­we.

Skład: Aqua, gly­ce­rin, Sodium Cocoamphoacetate, poly­sor­ba­te 20, mal­to­oli­go­syl Glucoside/Hydrogenated Starch Hydrolysate, Propylene Glycol, Chamomilla Recutita flo­wer Extract, Panthenol, Citric Acid, tetra­so­dium EDTA, DMDM Hydantoin, Iodopropynyl Butylcarbamate, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate