Olejek łopianowy ze skrzypem polnym (100ml)

7,00 

Kategorie: , ,

Opis

pojem­ność: 100ml

dzia­ła­nie: prze­ciw wypa­da­niu wło­sów

pro­du­cent: Green Pharmacy

Naturalny olej z łopia­nu odży­wia, wzmac­nia struk­tu­rę kera­ty­no­wą, cebul­ki i zako­twi­cze­nie wło­sa w skó­rze gło­wy. Pobudza wzrost wło­sów. Działa prze­ciw­za­pal­nie i prze­ciw­łu­pie­żo­wo. Ekstrakt skrzy­pu polne­go jest uzna­nym, natu­ral­nym skład­ni­kiem do wło­sów wypa­da­ją­cych, ze skłon­no­ścią do łupie­żu. Włosy sta­ja się gęst­sze, moc­ne i lśnią­ce.

Sposób uży­cia:

Ciepły ole­jek wma­so­wać w skó­rę gło­wy u nasa­dy wło­sów, pozo­sta­wić na 20–30 minut, następ­nie umyć wło­sy szam­po­nem i nało­żyć bal­sam. Stosować zabieg 1–2 razy w tygo­dniu. Unikać kon­tak­tu z ocza­mi, a w przy­pad­ku dosta­nia się do oczu prze­myć od razu dobrze wodą.

Skład: Helianthus Annuus Seed Oil, Equisetum Arvense Leaf Extract, Zea Mays Oil, Arctium Lappa Root Extract, BHT