Olejek łopianowy z olejem arganowym (100ml)

7,00 

Kategorie: , ,

Opis

pojem­ność: 100ml

dzia­ła­nie: odbu­do­wu­ją­ce

pro­du­cent: Green Pharmacy

Nowatorska kom­po­zy­cja ole­ju arga­no­we­go i natu­ral­ne­go ole­ju z korze­nia łopia­nu odbu­do­wu­je i wzmac­nia struk­tu­rę wło­sów, odży­wia cebul­ki, pobu­dza wzrost, zmniej­sza łojo­tok, dzia­ła prze­ciw­za­pal­nie i prze­ciw­łu­pie­żo­wo. Nawilża, przy­wra­ca blask, wygła­dza, uła­twia cze­sa­nie i sty­li­za­cję, nada­je mięk­kość, ela­stycz­ność, wzmac­nia, chro­ni, zapo­bie­ga pusze­niu. Odżywia skó­rę gło­wy, łago­dzi podraż­nie­nia. Włosy sta­ją się moc­niej­sze, lśnią­ce, peł­ne życia.

Sposób uży­cia:

Ciepły ole­jek wma­so­wać w skó­rę gło­wy u nasa­dy wło­sów, pozo­sta­wić na 20–30 minut, następ­nie umyć wło­sy szam­po­nem i nało­żyć bal­sam. Stosować zabieg 1–2 razy w tygo­dniu. Unikać kon­tak­tu z ocza­mi, a w przy­pad­ku dosta­nia się do oczu prze­myć od razu dobrze wodą.

Skład: Helianthus Annuus Seed Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Arctium Lappa Root Extract, BHT