Olejek łopianowy z czerwoną papryką (100ml)

7,00 

Kategorie: , ,

Opis

pojem­ność: 100ml

dzia­ła­nie: pobu­dza wzrost wło­sów

pro­du­cent: Green Pharmacy

Naturalny olej z korze­nia łopia­nu wzmac­nia struk­tu­rę wło­sów, odży­wia ich cebul­ki, pobu­dza wzrost, zmniej­sza łojo­tok. Działa prze­ciw­za­pal­nie i prze­ciw­łu­pie­żo­wo. Czerwona papry­ka pobu­dza mikro­krą­że­nie skó­ry gło­wy, uła­twia wni­ka­nie skład­ni­ków aktyw­nych olej­ku do korze­ni wło­sów. Włosy są gęst­sze i moc­niej­sze, lśnią­ce, peł­ne życia.

Sposób uży­cia:

Ciepły ole­jek wma­so­wać w skó­rę gło­wy u nasa­dy wło­sów, pozo­sta­wić na 20–30 minut, następ­nie umyć wło­sy szam­po­nem i nało­żyć bal­sam. Stosować zabieg 1–2 razy w tygo­dniu. Unikać kon­tak­tu z ocza­mi, a w przy­pad­ku dosta­nia się do oczu prze­myć od razu dobrze wodą.

Skład: Helianthus Annuus Seed Oil, Arctium Lappa Root Extract, Capsicum Annuum Resin, BHT