Naturalne mydło w płynie rumianek – zapas (465ml)

5,00 

Kategorie: ,

Opis

pojem­ność: 465ml

dzia­ła­nie: rege­ne­ru­je i łago­dzi

pro­du­cent: Green Pharmacy

Pierwszy krok ku nawil­żo­nym, mięk­kim i pach­ną­cym dło­niom. Ziołowy, łagod­ny, gęsty żel oczysz­cza i dba o dło­nie. Nie zawie­ra tra­dy­cyj­nych mydeł. Jest ide­al­ny do pie­lę­gna­cji nawet suchej i wraż­li­wej skó­ry. Chroni ją przed wysu­sze­niem. Specjalny skład­nik fil­mo­twór­czy z gli­ce­ry­ną powstrzy­mu­ją wil­goć, a natu­ral­ny eks­trakt z rumian­ku łago­dzi podraż­nie­nia i rege­ne­ru­je naskó­rek.

Roślinne mydło w pły­nie Green Pharmacie o wspa­nia­łych wła­ści­wo­ściach pie­lę­gna­cyj­nych jest  pierw­szym kro­kiem ku zdro­wej i gład­kiej skó­rze rąk. Podstawowym skład­ni­kiem pre­pa­ra­tu jest lecz­ni­cza rośli­na Rumianek lekar­ski sze­ro­ko sto­so­wa­ny w medy­cy­nie natu­ral­nej dzię­ki swe­mu anty­sep­tycz­ne­mu, rege­ne­ru­ją­ce­mu i łago­dzą­ce­mu dzia­ła­niu. Wyciąg z rumian­ku oraz gli­ce­ry­na kosme­tycz­na o głę­bo­ko nawil­ża­ją­cych wła­ści­wo­ściach  two­rzą ide­al­ny pre­pa­rat do codzien­nej pie­lę­gna­cji skó­ry suchej, wraż­li­wej i podraż­nio­nej.

Sposób uży­cia:

Przelać mydło w pły­nie z opa­ko­wa­nia uzu­peł­nia­ją­ce­go do butel­ki. Nanieść na wil­got­ną skó­rę, spie­nić, spłu­kać wodą

Skład: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Polyquaternium-7, Glycerin, Chamomilla Recutita Flower Extract, Citric Acid, Disodium EDTA,  Parfum, Propylene Glycol, Sodium Benzoate, Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.