Naturalne mydło w płynie rokitnik – zapas (465ml)

5,00 

Kategorie: ,

Opis

pojem­ność: 465ml

dzia­ła­nie: odmła­dza i odży­wia

pro­du­cent: Green Pharmacy

Pierwszy krok ku mięk­kim, nawil­żo­nym i pach­ną­cym dło­niom. Ziołowy, łagod­ny, gęsty żel oczysz­cza i dba o dło­nie. Nie zawie­ra tra­dy­cyj­nych mydeł. Jest ide­al­ny do pie­lę­gna­cji nawet suchej i wraż­li­wej skó­ry. Chroni ją przed wysu­sze­niem. Specjalny skład­nik fil­mo­twór­czy z gli­ce­ry­ną two­rzą sys­tem zatrzy­mu­ją­cy wil­goć, a eks­trakt z rokit­ni­ka, natu­ral­ny prze­ciw­u­tle­niacz, prze­dłu­ża mło­dość skó­ry.

Roślinne mydło w pły­nie Green Pharmacie o wspa­nia­łych wła­ści­wo­ściach pie­lę­gna­cyj­nych jest  pierw­szym kro­kiem ku zdro­wej i gład­kiej skó­rze rąk. Podstawowym skład­ni­kiem pre­pa­ra­tu jest lecz­ni­cza rośli­na Rokitnik któ­rej owo­ce są nie­zwy­kle boga­te w wita­mi­ny oraz makro i  mikro­ele­men­ty, posia­da­ją wła­ści­wo­ści ochron­ne i rege­ne­ru­ją­ce skó­rę oraz są wspa­nia­łym anty­ok­sy­dan­tem co prze­ciw­dzia­ła sta­rze­niu skó­ry. Wyciąg z rokit­ni­ka oraz gli­ce­ry­na kosme­tycz­na o głę­bo­ko nawil­ża­ją­cych wła­ści­wo­ściach  two­rzą ide­al­ny pre­pa­rat do codzien­nej pie­lę­gna­cji skó­ry suchej, wraż­li­wej i podraż­nio­nej.

Sposób uży­cia:

Przelać mydło w pły­nie z opa­ko­wa­nia uzu­peł­nia­ją­ce­go do butel­ki. Nanieść na wil­got­ną skó­rę, spie­nić, spłu­kać wodą

Skład: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Polyquaternium-7, Glycerin, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Hippophae Rhamnoides Fruit Extract, Disodium EDTA, Citric Acid, Parfum, Propylene Glycol, Sodium Benzoate, Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Limonene.