Naturalne mydło w płynie oliwka – zapas (465ml)

5,00 

Kategorie: ,

Opis

pojem­ność: 465ml

dzia­ła­nie: chro­ni i odży­wia

pro­du­cent: Green Pharmacy

Pierwszy krok ku mięk­kim, nawil­żo­nym i pach­ną­cym dło­niom dzień po dniu. Ziołowy, łagod­ny, gęsty żel oczysz­cza i dba o dło­nie. Nie zawie­ra tra­dy­cyj­nych mydeł. Jest ide­al­ny do pie­lę­gna­cji suchej, wraż­li­wej skó­ry. Chroni ją przed wysu­sze­niem. Specjalny skład­nik fil­mo­twór­czy wraz z gli­ce­ry­ną two­rzą sys­tem zatrzy­mu­ją­cy wil­goć, a natu­ral­ny eks­trakt z liści oliw­ki odży­wia skó­rę. Mycie jest przy­jem­no­ścią.

Roślinne i natu­ral­ne mydło w pły­nie Green Pharmacy o wspa­nia­łych wła­ści­wo­ściach pie­lę­gna­cyj­nych jest  pierw­szym kro­kiem ku zdro­wej i gład­kiej skó­rze rąk. Podstawowym skład­ni­kiem pre­pa­ra­tu są Oliwki — owo­ce drze­wa  oliw­ko­we­go, zawie­ra­ją­ce ponad sto skład­ni­ków aktyw­nych. Żadne inne natu­ral­ne mydło roślin­ne w pły­nie nie zapew­nia tak wyso­kiej kon­cen­tra­cji wita­min, nie­zbęd­nych kwa­sów tłusz­czo­wych oraz natu­ral­nych prze­ciw­u­tle­nia­czy. Wyciąg z oli­wek oraz gli­ce­ry­na kosme­tycz­na o głę­bo­ko nawil­ża­ją­cych wła­ści­wo­ściach  two­rzą ide­al­ny pre­pa­rat do codzien­nej pie­lę­gna­cji skó­ry suchej, wraż­li­wej i podraż­nio­nej.

Sposób uży­cia:

Przelać mydło w pły­nie z opa­ko­wa­nia uzu­peł­nia­ją­ce­go do butel­ki. Nanieść na wil­got­ną skó­rę, spie­nić, spłu­kać wodą

Skład: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Polyquaternium-7, Glycerin, Olea Europaea Fruit Oil, Citric Acid, Disodium EDTA, Parfum, Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.