Mydło Do Rąk i Ciała – Miodowe (500ml)

8,00 

Kategorie: ,

Opis

pojem­ność: 500 ml

kraj pocho­dze­nia: Estonia

Miodowe mydło  Babci Agafii, przy­go­to­wa­no na wodzie zmro­żo­nej o wła­ści­wo­ści mięk­kiej „desz­czów­ki”, z dodat­kiem dzi­kie­go ałtaj­skie­go mio­du, natu­ral­ne­go ole­ju z bia­łe­go lnu, i eks­trak­tu nagiet­ka. Mydło pięk­nie oczysz­cza skó­rę rąk i cia­ła, pie­lę­gnu­jąc ją deli­kat­nie i mięk­ko. Dziki ałtaj­ski miód i natu­ral­ny olej z bia­łe­go lnu są uni­kal­ny­mi dara­mi przy­ro­dy, od  naj­daw­niej­szych cza­sów cenio­nym ze wzglę­du na swo­je poży­tecz­ne  wła­ści­wo­ści. Wchodzące w skład mydła orga­nicz­ne kom­po­nen­ty i uzdra­wia­ją­cy wyciąg z 17 sybe­ryj­skich traw, zebra­nych w eko­lo­gicz­nie czy­stych okrę­gach Ałtajskiego kra­ju, prze­no­szą w świat taj­gi, otu­la­ją aro­ma­tem dzi­kich traw i doj­rza­łych jagód, odży­wia­ją i uspo­ka­ja­ją skó­rę.

Składniki aktyw­ne:

Olej z bia­łe­go lnu – wpły­wa pozy­tyw­nie na zdro­wie wło­sów i skó­ry. Wzmacnia ochron­ną funk­cje skó­ry. Korzystny dla osób z wszel­ki­mi typa­mi aler­gii.

Dziki ałtaj­ski miód – o dzia­ła­niu bak­te­rio­sta­tycz­nym, prze­ciw­za­pal­nym, anty­bio­tycz­nym, łago­dzi podraż­nie­nia skó­ry.

Nagietek – posia­da wła­ści­wo­ści oczysz­cza­ją­ce, prze­ciw­za­pal­ne i ścią­ga­ją­ce. Kwiaty nagiet­ka wyka­zu­ją ponad­to dzia­ła­nie bak­te­rio­bój­cze oraz grzy­bo­bój­cze.

Składniki:   Aqua, Sodium Laureth Sulfate,  Sodium Chloride,  Cocamide DEA,  Citric Acid, Acorus Calamus Root Extract (eks­trakt korze­nia tata­ra­ku), Aronia Melanocarpa Extract (eks­trakt aro­nii czar­nej), Trifolium Pratense Flower Extact (eks­trakt kwia­tów koni­czy­ny łąko­wej), Oxalis Tetraphylla Extract, Rhodiola Rosea Root Extract (eks­trakt różeń­ca gór­skie­go), Urtica Dioica Leaf Extract (eks­trakt pokrzy­wy), Saponaria Officinalis Root Extract*(ekstrakt korze­nia mydl­ni­cy), Hyssopus Officinalis Herb Extract (eks­trakt hyzo­pu lekar­skie­go), Linnaea Borealis Extract (eks­trakt zimo­zio­łu pół­noc­ne­go), Silybum Marianum Extract (eks­trakt ostro­pe­stu pla­mi­ste­go), Chamomilla Recutita Flower Extract*(ekstrakt rumian­ku), Artemisia Vulgaris Extract (eks­trakt byli­cy pospo­li­tej), Cassia Alata Leaf Extract (eks­trakt strą­czyń­ca oskrzy­dlo­ne­go), Inula Helenium Extract (eks­trakt oma­nu wie­kie­go), Helichrysum Italicum Extract (eks­trakt kocan­ki wło­skiej), Aralia Elata Leaf Extract (eks­trakt ara­lii wyso­kiej), Gypsophila Paniculata Root Extract (eks­trakt korze­nia gip­sów­ki wie­cho­wa­tej),  Calendula Officinalis Flower Extract* (eks­trakt nagiet­ka),  Honey Extract *(miód), Lippia Citriodora Leaf Water*(wyciąg z liści lip­pi trój­list­nej), Linum Usitatissimum Seed Oil (olej lnia­ny), Methylochloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Parfum, CI 19140, CI 15985, CI 42090, CI 14720.

(*)- skład­ni­ki orga­nicz­ne