Miód Lipowy 1,2 kg

40,00 

Kategorie: , ,

Opis

masa: 1,2 kg

rok pro­duk­cji: 2018

cechy: płyn­ny

Właściwości mio­du lipo­we­go od lat wyko­rzy­sty­wa­ne są jako pomoc przy prze­zię­bie­niu, gry­pie i scho­rze­niach dróg odde­cho­wych.

Nasz miód pocho­dzi pro­sto od psz­czó­łek z zaprzy­jaź­nio­nej pasie­ki, z same­go ser­ca Wielkopolski 🙂

Jest ide­al­ny do poran­nej kawy, goto­wa­nia i wypie­ków!