Babuszka Agafia – Masło do Ciała Muszkatołowe (300ml)

18,00 

Kategorie: ,

Opis

pojem­ność: 300 ml

kraj pocho­dze­nia: Estonia

Muszkatołowe masło do cia­ła inten­syw­nie odży­wia i rege­ne­ru­je suchą i zmę­czo­ną skó­rę. Naturalne ole­je z wyso­ką bio­lo­gicz­ną aktyw­no­ścią uzu­peł­nia­ją nie­do­bór odżyw­czych sub­stan­cji, nor­ma­li­zu­ją pro­ce­sy prze­mia­ny mate­rii, dzię­ki cze­mu skó­ra sta­je się mięk­ka, gład­ka i zadba­na.

Składniki aktyw­ne:

Białe olej musz­ka­to­ło­wy – sty­mu­lu­je pro­ce­sy odno­wy komó­rek skó­ry.

Organiczny olej z dzi­kiej róży – jest źró­dłem wita­min, nawil­ża i toni­zu­je, pod­no­si ela­stycz­ność i zrów­nu­je kolor skó­ry.

Olej z kieł­ków psze­ni­cy – boga­ty w wita­mi­nę E, toni­zu­je i zmięk­cza skó­rę.

Goździk krop­ko­wa­ny – zawie­ra kwas askor­bi­no­wy, karo­ten i sapo­ni­ny, posia­da wła­ści­wo­ści oczysz­cza­ją­ce i prze­ciw­za­pal­ne.

Składniki INCI: Aqua, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Triticum Vulgare Germ Oil (olej z kieł­ków psze­ni­cy), Glycerin, Organic Rosa Canina Fruit Oil (orga­nicz­ny olej dzi­kiej róży), Dianthus Deltoides Flower Extract (goż­dzik krop­ko­wa­ny), Cetearyl Glucoside, Myristica Fragrans (Nutmeg) Kernel Oil (bia­ły olej musz­ka­to­ło­wy), Xantan Gum, Parfum, Benzyl Alcohol, Benzoic Acid, Sorbic Acid, Citric Acid.