Babuszka Agafia – Krem Do Rąk Cedrowy (75ml)

7,00 

Kategorie: ,

Opis

dzia­ła­nie: nawil­ża­ją­ce, odży­wia­ją­ce, rege­ne­ru­ją­ce, wygła­dza­ją­ce

prze­zna­cze­nie: skó­ra sucha i wraż­li­wa

pojem­ność: 75 ml

kraj pocho­dze­nia: Estonia

Cedr – drze­wo o cudow­nych wła­ści­wo­ściach, osią­ga­ją­ce wiek do 800 lat. W czy­stych lasach Syberii z każ­dym rokiem życia gro­ma­dzi w sobie wyjąt­ko­wą bio­ener­gię, korzyst­ne dla nasze­go zdro­wia skład­ni­ki, mikro­ele­men­ty. Dla miesz­kań­ców Chakasji (region Syberii) cedr jest sym­bo­lem siły i mocy, a olej cedro­wy jest naj­bo­gat­szym źró­dłem wita­mi­ny E. Od wie­ków jest uwa­ża­ny z naj­lep­szy śro­dek do pie­lę­gna­cji wło­sów i cia­ła.

Składniki aktyw­ne:

Ekstrakt pro­po­li­su — wspo­ma­ga goje­nie drob­nych ran oraz ma dzia­ła­nie prze­ciw­za­pal­ne.

 Wosk psz­cze­li — two­rzy cien­ką war­stwę ochron­ną, któ­ra spo­wal­nia pro­ces sta­rze­nia się skó­ry oraz jej odwod­nie­nie, dzię­ki cze­mu jest ona mięk­ka, gład­ka i ela­stycz­na.

Olej z nasion borów­ki brusz­ni­cy — zawie­ra wie­le cen­nych wita­min (m.in. wita­mi­nę B1, B2, PP i C), kwa­sów i prze­ciw­u­tle­nia­czy dzię­ki cze­mu prze­ciw­dzia­ła sta­rze­niu się skó­ry, wyraź­nie ją odmła­dza i nawil­ża.

Ekstrakt z nasion żura­wi­ny błot­nej — zapew­nia sku­tecz­ne nawil­że­nie, usu­wa nad­mier­ną suchość, łusz­cze­nie się skó­ry i uczu­cie ścią­ga­nia.

Składniki: Aqua, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Isopropyl Palmitate, Stearic Acid, Palmitic Acid, Cyclopentasiloxane, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Sodium Cetearyl Sulfate, Pinus Sibirica Seed Oil (olej cedro­wy), Propolis Extract*(ekstrakt pro­po­li­su), Cera Alba (wosk psz­cze­li), Viccinum Vitis-Idaea Seed Oil (eks­trakt z nasion borów­ki brusz­ni­cy), Oxycoccus Palustris Seed Oil (eks­trakt żura­wi­ny błot­nej), Parfum, Ethylhexylglycerin, Benzyl Alcohol, Tocopheryl Acetate, Sodium Hydroxide, CI 42090, CI 19140, Butylphenyl Methylpropional, Geraniol, Limonene, Citronellol, Hexyl Cinnamal.

(*) skład­ni­ki orga­nicz­ne