Ekspresowa Maska do Włosów – Pielęgnująca

5,50 

Kategorie: ,

Opis

dzia­ła­nie: przy­wra­ca blask i ela­stycz­ność

prze­zna­cze­nie: wło­sy osła­bio­ne i pozba­wio­ne bla­sku

pojem­ność: 100 ml

kraj pocho­dze­nia: Estonia

Dzięki uzdra­wia­ją­cym wła­ści­wo­ściom sybe­ryj­skich ziół maska momen­tal­nie przy­wra­ca wło­som natu­ral­ny blask i ela­stycz­ność. Intensywnie odży­wia, przy­wra­ca wło­som mięk­kość już po pierw­szym zasto­so­wa­ni.

Składniki aktyw­ne:

Żeń-szeń dale­ko­wschod­ni – zawie­ra wita­mi­ny i mikro­ele­men­ty, sprzy­ja wzro­sto­wi i rege­ne­ra­cji wło­sów

Cebulica sybe­ryj­ska – zawie­ra natu­ral­ne sub­stan­cje myją­ce, deli­kat­nie oczysz­cza­ją­ce wło­sy

Biały len – zapo­bie­ga łam­li­wo­ści i roz­dwa­ja­niu się wło­sów

Organiczny eks­trakt mchu islandz­kie­go – toni­zu­je skó­rę gło­wy

Wrzos islandz­ki – pod­no­si ochron­ne wła­ści­wo­ści skó­ry gło­wy i wło­sa

Miodunka pla­mi­sta – zawie­ra cen­ne skład­ni­ki mine­ral­ne, wzmac­nia korze­nie wło­sów,

Sposób uży­cia:
Maskę nanieść na wil­got­ne, umy­te wło­sy, roz­pro­wa­dzić na całej dłu­go­ści wło­sów, pozo­sta­wić na 3–5 minut, zmyć wodą.

Skład: Aqua, Cetearyl Alcohol, Behentrimonium Chloride, Panax Ginseng Root Extract* (eks­trakt korze­nia dale­ko­wschod­nie­go żeń-sze­nia), Pulmonaria Officinalis Extract* (mio­dun­ka pla­mi­sta), Scilla Sibirica Extract* (cebu­li­ca sybe­ryj­ska), Organic Linum Usitatissimum* (Linseed) Seed Oil* (orga­nicz­ny olej bia­łe­go lnu), Organic Lichen Islandicus Extract* (orga­nicz­ny eks­trakt islandz­kie­go mchu), Phyllodoce Caerulea Extract* (wrzos islandz­ki), Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Benzyl Alcohol, Benzoic Acid, Sorbic Acid, Parfum, Caramel, Citric Acid

(*) skład­ni­ki orga­nicz­ne