Babuszka Agafia – Czarne Mydło na bazie 37 ziół (500ml)

30,00 

Kategorie: ,

Opis

pojem­ność: 500 ml

kraj pocho­dze­nia: Estonia

Naturalne czar­ne mydło sybe­ryj­skie Babuszki Agafii o nie­zwy­kłych wła­ści­wo­ściach pie­lę­gna­cyj­nych – odpo­wied­nie zarów­no do mycia skó­ry, jak i wło­sów. Czarne mydło zosta­ło stwo­rzo­ne na bazie dopra­co­wa­nych pod każ­dym wzglę­dem sta­rych sybe­ryj­skich recep­tur, z zasto­so­wa­niem eks­trak­tów, wycią­gów i olei z sybe­ryj­skich ziół i roślin.

Składniki aktyw­ne:

Uczep trój­list­ny (Bidens Tripartita)– dzia­ła prze­ciw­za­pal­ne i goją­co.

Krwawnik pospo­li­ty (Achillea Millefolium) znaj­du­je zasto­so­wa­nie do pie­lę­gna­cji skó­ry wraż­li­wej.

Pokrzywa zwy­czaj­na (Urtica Dioica) zawie­ra sze­reg wita­min pomoc­nych w pie­lę­gna­cji wło­sów  i skó­ry.

Rumianek pospo­li­ty (Chamomilla Recutita) oczysz­cza, zmięk­cza i relak­su­je skó­rę.

Szałwia (Salvia Officinalis) dzia­ła toni­zu­ją­co na skó­rę, napi­na ją, zmniej­sza wypa­da­nie wło­sów.

Glistnik jaskół­cze zie­le (Chelidonium Majus) dzia­ła prze­ciw­za­pal­nie, łago­dzi podraż­nie­nia.

Melisa (Melissa Officinalis) inten­syw­nie odży­wia i toni­zu­je skó­rę, nada­jąc jej zdro­wy wygląd.

Miodunka pla­mi­sta (Pulmonaria Officinalis) wzmac­nia cebul­ki wło­so­we.

Żywica sosno­wa (Pinus Silvestris) dzia­ła anty­sep­tycz­ne, łago­dzą­co, odży­wia skó­rę, wzmac­nia wło­sy.

Mącznica lekar­ska( Arctostaphylos Uva-Ursi) to zna­ko­mi­ty natu­ral­ny anty­sep­tyk.

Krzyżownica sybe­ryj­ska (Polygala Sibirica) spra­wia że struk­tu­ra wło­sa sta­je się jed­no­rod­na.

Oman wiel­ki (Inula Helenium) oczysz­cza pory, lek­ko wybie­la i wygła­dza skó­rę.

Olsza czar­na (Alnus Glutinosa Cone) nor­ma­li­zu­ją pra­cę gru­czo­łów łojo­wych, powstrzy­mu­ją wypa­da­nie wło­sów, prze­ciw­dzia­ła­ją poja­wie­niu się łupie­żu.

Różeniec gór­ski (Rhodiola Rosea) wygła­dza skó­rę, oczysz­cza ją i dezyn­fe­ku­je.

Mech dębo­wy (Evernia Prunastri) dzia­ła anty­bak­te­ryj­ne, prze­ciw­za­pal­ne, ma przy­jem­ny zapach.

Brodaczka (Usnea Barbata) dzia­ła anty­sep­tycz­nie, likwi­du­je sta­ny zapal­ne.

Świerk sybe­ryj­ski (Picea Siberica) wzmac­nia wło­sy, doda­je im zdro­we­go bla­sku.

Szczodrak kro­ko­szo­wa­ty (Rhaponticum Carthamoides) przy­wra­ca wło­som życio­wą siłę.

Prawoślaz lekar­ski (Altaea Officinalis) usu­wa sta­ny zapal­ne, natu­ral­ny anty­sep­tyk.

Mydlnica (Saponaria Alba, Saponaria Rubra Officinalis) zawie­ra natu­ral­ne sapo­ni­ny, środ­ki pie­nią­ce, któ­re deli­kat­nie oczysz­cza­ją skó­rę i wło­sy.

Lukrecja (Glycyrrhiza Glabra) to deli­kat­ny śro­dek pie­nią­cy, oczysz­cza­ją­cy skó­rę.

Olej cedro­wy (Cedrus Deodara) usu­wa podraż­nie­nia skó­ry, wzmac­nia wło­sy, prze­ciw­dzia­ła ich wypa­da­niu.

Olej sojo­wy i lnia­ny (Davurica Soybean, Linum Usitassimum) dzię­ki wyso­kiej zawar­to­ści wita­mi­ny E dzia­ła rege­ne­ru­ją­co na komór­ki skó­ry i wło­sów.

Olej z rokit­ni­ka ałtaj­skie­go (Hippophae Rhamnoides Altaica) ma dzia­ła­nie goją­ce, odżyw­cze i odmła­dza­ją­ce.

Olej pich­to­wy (Abies Siberica) wygła­dza, odmła­dza, dezyn­fe­ku­je.

Olej z szar­ła­tu zwi­słe­go (Amaranthus Caudatus) ma dzia­ła­nie odmła­dza­ją­ce, wygła­dza skó­rę.

Olej z łopia­nu (Arcticum Lappa) odży­wia i wzmac­nia cebul­ki wło­so­we, prze­ciw­dzia­ła wypa­da­niu wło­sów, zmniej­sza ryzy­ko poja­wie­nia się łupie­żu.

Olej z dzi­kiej róży (Rosa Canina) odbu­do­wu­je komór­ki, odży­wia, napi­na skó­rę, powo­du­jąc, że sta­je się bar­dziej sprę­ży­sta.

Olej z jałow­ca pospo­li­te­go (Juniperus Communis) natu­ral­ny anty­sep­tyk, odży­wia i nawil­ża skó­rę. Nadaje mydłu deli­kat­ny aro­mat.

Dziegieć (Tar) tra­dy­cyj­ny śro­dek prze­ciw­łu­pie­żo­wy,

Ałtajski wosk mine­ral­ny (Ozocerite) chro­ni skó­rę i wło­sy przed wysu­sze­niem i wpły­wem zanie­czysz­czeń zewnętrz­nych.

Pyłek kwia­to­wy (Propylene Glycol Chenopodium Ambrosioides) sty­mu­lu­je rege­ne­ra­cję komó­rek.

Czaga brzo­zo­wa (Inonotus Obliquus) łago­dzi podraż­nie­nia skó­ry, ma dzia­ła­nie anty­bak­te­ryj­ne.

Modrzew sybe­ryj­ski (Larix Sibirica) wyciąg posia­da­ją­cy wła­ści­wo­ści lek­ko wybie­la­ją­ce.

Olej kamien­ny (Petrolium Distillates) wygła­dza skó­rę, posia­da dzia­ła­nie anty­sep­tycz­ne.

Składniki:   Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Hydrogenated Starch Hydrolysate, Cocamide DEA, Dimethiconol, Polyquaternium-44, TEA-dode­cyl­ben­ze­ne­sul­fo­na­te, Cortusa Sibirica Extract*, Achillea Millefolium Flower Water*, Urtica Dioica Extract*, Chamomilla Recutita Flower Water*, Salvia Officinalis Leaf Extract*, Betula Alba Juice*, Melissa Officinalis Flower/Leaf/Stem Water*, Pulmonaria Officinalis Extract*, Avena Sativa Kernel Extract*, Arctostaphylos Uva Ursi Leaf Extract, Hyssopus Officinalis Extract*, Inula Helenium Root Extract, Festuca Altaica Extract*, Rhodiola Rosea Root Extract*, Cetraria Islandica Extract, Humulus Lupulus Flower Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Pinus Sibirica Seed Oil, Quercus Robur Bark Extract*, Glycine Soja Oil*, Linum Usitatissimum Seed Oil, Hippophae Rhamnoides Fruit Oil, Abies Sibirica Needle Oil, Amaranthus Caudatus Seed Oil, Arctium Lappa Root Extract, Rosa Canina Fruit Oil*, Juniperus Communis Fruit Oil, Sodium Shale Oil Sulfonate, Cera Alba*, Malva Sylvestris Flower Extract*, Abies Sibirica Needle Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Althaea Officinalis Leaf Extract*, Larix Sibirica Wood Extract*, Gypsophila Paniculata Root Extract, Saponaria Officinalis Root Extract*, Glycyrrhiza Glabra Root Extract*, Agrostis Sibirica Extract*, Crepis Sibirica Extract*, Citric Acid, Parfum, Geraniol, Hexyl Сinnamal, Butylphenyl methyl­pro­pio­nal, Linalool, Hydroxyisohexyl 3-cyc­lo­he­xe­ne Сarboxaldehyde, Methylisothiazolinone, CI 19140, CI 42090, CI 77492, CI 7749, CI 77499.