Żyj do końca życia i bądź młody do starości...
Wyszukiwarka

Pieprz zielony (50g)

Cena:7.50
Do koszyka

Gramatura: 50g

Kraj pocho­dze­nia: Indie

Zielony pieprz jest zbierany zanim ziarna dojrzeją. Nie suszy się ich na słońcu, lecz poddaje zabiegowi suszenia poprzez działanie niskich temperatur, by ziarna zachowały swój jasnozielony kolor i lekko pikantny smak.

Zielony pieprz jest również na świeżo konserwowany w solance, aby zachować jego właściwości. Ten rodzaj pieprzu jest powszechny w kuchni francuskiej i jest używany w znanej potrawie stek "au poivre". Wysuszone ziarna pieprzu zielonego łatwo odświeżyć poprzez zamoczenie  w solance lub ciepłej wodzie. Podobnie dzieje się, gdy dodamy do bulionu, czy winnego sosu. Jest to najbardziej łagodna odmiana pieprzu, jednak nie traci na wyrazistości. Doskonale nadaje się do sosów, dań mięsnych, zup, ryb. Bywa dodawany do deserów.

Smak wg Pięciu Przemian: ostry

Uwagi: Produkt należy prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostępu światła.

Przyprawa nie zawiera glu­tenu. Jednak w związku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakładu kon­fek­cjo­nu­ją­cego mąki pszen­nej (zawiera glu­ten), gor­czycy i selera pro­dukt może zawie­rać śla­dowe ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­jemy, iż firma podej­muje dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­zane z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­nami uży­wa­nymi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ściwa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanieczyszczenia.

Polecamy także:

 

Komentarze

Komentarz
Ocena:
Facebook