Żyj do końca życia i bądź młody do starości...
Wyszukiwarka

Mięta (50g)

Cena:4.00
Do koszyka

(mentha)

Gramatura:  50g

Kraj pocho­dze­nia:  Polska

Stosowana od wielu wieków. Wg greckiej legendy to nimfa Minthe, która została zamieniona przez Hadesa w zioło.

Ma szereg właściwości leczniczych, działa stymulująco, wiatropędnie i przeciwskurczowo. Zielarze uważają, że pomaga w przy dolegliwościach trawiennych i reumatycznych.

W Kuchni Pięciu przemian używana dość rzadko i z umiarem. Można stosować ją do dań orientalnych, głównie do nacierania baraniny przed pieczeniem lub do posypywania hummusu. Dobrze sprawdza się także przy azjatyckich, pikantnych zupach, typu pho. Często używana do deserów.

Smak wg Pięciu Przemian: kwaśny

Uwagi: Produkt należy prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostępu światła.

Produkt nie zawiera glu­tenu. Jednak w związku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakładu kon­fek­cjo­nu­ją­cego mąki pszen­nej (zawiera glu­ten), gor­czycy i selera pro­dukt może zawie­rać śla­dowe ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­jemy, iż firma podej­muje dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­zane z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­nami uży­wa­nymi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ściwa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanieczyszczenia.

Polecamy także:

 

Komentarze

Komentarz
Ocena:
Facebook