Kosmetyki naturalne YOPE

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że poja­wi­ły się u nas pierw­sze pro­duk­ty mar­ki YOPE!


Niepowtarzalny, imbi­ro­wy krem do rąk oraz aro­ma­tycz­ny,
wan­li­lio­wo-cyna­mo­no­wy  bal­sam z mydeł­kiem do kom­ple­tu.
A to dopie­ro począ­tek!

Bądźcie na bie­żą­co z naszy­mi nowo­ścia­mi.
Naprawdę war­to!

yope