Kontakt

PHiU “ANNA
Paweł Ciesielski
tel. kom. 606608036
tel./fax:  61 855 32 94

 

Odbiór oso­bi­sty zamó­wień w Poznaniu:

~ koszt dostawy 0 zł
~ zamó­wie­nia dowo­żone są w każdą środę
~ czas na odbiór to 7 dni

Punkt odbioru:

Os. Pod Lipami, pawi­lon 104 G
61–369 Poznań
“Drogeria Gosia”

pn-pt 10:00–18:00
sb 10:00–14:00

Zamówienia z odbio­rem oso­bi­stym, które chcą Państwo ode­brać jesz­cze w tym samym tygo­dniu pro­simy skła­dać naj­póź­niej do wtorku do godz. 17:00.
W prze­ciw­nym wypadku paczka zosta­nie dostar­czona dopiero w środę następ­nego tygo­dnia o godz. 12:00.

Imię i nazwi­sko (wyma­gane)

Adres email (wyma­gane)

Temat

Treść wia­do­mo­ści