Kontakt

PHiU “ANNA
Paweł Ciesielski
tel. kom. 606608036
tel./fax:  61 855 32 94

 

Odbiór oso­bi­sty zamó­wień w Poznaniu:

~ koszt dosta­wy 0 zł
~ zamó­wie­nia dowo­żo­ne są w każ­dą śro­dę
~ czas na odbiór to 7 dni

Punkt odbio­ru:

Os. Pod Lipami, pawi­lon 104 G
61–369 Poznań
“Drogeria Gosia”

pn-pt 10:00–18:00
sb 10:00–14:00

Zamówienia z odbio­rem oso­bi­stym, któ­re chcą Państwo ode­brać jesz­cze w tym samym tygo­dniu pro­si­my skła­dać naj­póź­niej do wtor­ku do godz. 17:00.
W prze­ciw­nym wypad­ku pacz­ka zosta­nie dostar­czo­na dopie­ro w śro­dę następ­ne­go tygo­dnia o godz. 12:00.