Żyj do końca życia i bądź młody do starości...
Wyszukiwarka

Kminek owoc (100g)

Cena:5.00
Do koszyka

(carum carvi)

Gramatura:  100g

Kraj pochodzenia:  Polska

Kminek jest to roślina należąca do rodziny selerowatych i jest znana od starożytności. Owoce kminku wzmagają wydzielanie soku żółciowego, poprawiają apetyt i trawienie oraz wykazują działanie wiatropędne, moczopędne, rozgrzewające i uspokajające.

W Kuchni Pięciu Przemian stosowany praktycznie przy każdej potrawie. Przydaje się do mięs, zup i często także do sałatek jarzynowych, pasztetów oraz farszy.

Smak wg Pięciu Przemian: słodki

Uwagi: Produkt należy przechowywać w szczelnym opakowaniu w miejscach suchych i bez dostępu światła.

Produkt nie zawiera glu­tenu. Jednak w związku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakładu kon­fek­cjo­nu­ją­cego mąki pszen­nej (zawiera glu­ten), gor­czycy i selera pro­dukt może zawie­rać śla­dowe ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­jemy, iż firma podej­muje dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­zane z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­nami uży­wa­nymi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ściwa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanieczyszczenia.

Polecamy także:

 

Komentarze

Komentarz
Ocena:
Facebook