Nowinki

Co nowego

Drodzy Klienci!

W tej zakładce będziemy informować Was o wszelkich nowościach na stronie. Od czasu do czasu wrzucimy też jakiś smakowity przepis i ciekawostkę. Zapraszamy Was również do śledzenia naszej strony na Facebooku. W sprawie uwag co do funkcjonowania strony lub Sklepiku, prosimy o wypełnienie i wysłanie formularza w zakładce Kontakt. Pozdrawiamy serdecznie!

Pani Imbir i Szkoła Elfów

Jeśli cie­kawi Was jak roz­po­znać elfa i jakie wła­ści­wie obo­wiązki taki elf ma?
Jak się nazywa po fiń­sku koło pod­bie­gu­nowe i o czym marzy się w elfich pod­zie­miach?
Do czego potrzebne elfom kie­sze­nie? I jak wła­ści­wie wyglą­dają lek­cje w elfiej szkole?
To mamy coś spe­cjal­nie dla Was!

Czekaliśmy na nią nie­cier­pli­wie i w końcu dotarła.

Najbardziej elfia ze wszyst­kich elfich historii

Pani Imbir i szkoła elfów” opo­wiada o marze­niach
i o tym, co naprawdę ważne w życiu.

Zdobyliśmy dla Was kilka egzem­pla­rzy tej wyjąt­ko­wej bajki.
Wszystkie opa­trzone są dodat­kową ilu­stra­cją z pod­pi­sem Autorki

Kto pierw­szy, ten lepszy!

elfy1

elfy2

elfy3

Niech miód będzie z Wami! ❤

Dawno, dawno temu, nie dalej niż wczoraj.

W nie tak odle­głej czę­ści inter­netu, bo w Waszym ulu­bio­nym sklepiku…

Przebudził się mio­dek, wraz z naszą uni­ka­tową kolek­cją kubeczków!

przebudzenie miodu

Kosmetyki naturalne YOPE

Z rado­ścią infor­mu­jemy, że poja­wiły się u nas pierw­sze pro­dukty marki YOPE!
Niepowtarzalny, imbi­rowy krem do rąk oraz aro­ma­tyczny,
wanliliowo-cynamonowy  bal­sam z mydeł­kiem do kom­pletu.
A to dopiero początek!

Bądźcie na bie­żąco z naszymi nowo­ściami.
Naprawdę warto!

yope

Kolorowo kubeczkowo ❤

Te osoby, które pil­nie śle­dzą poja­wia­jące się u nas nowo­ści,
już pew­nie wie­dzą o naszej kubecz­ko­wej eki­pie.
Sześć kolo­ro­wych kubecz­ków, każdy jedyny w swoim rodzaju.
Różowe goź­dziki, nie­bie­skie cha­bry, fio­le­towe dzwo­neczki,
żół­ciutki rze­pak, czer­wone liście klonu i zło­ci­sta łąka.
Każdy znaj­dzie coś dla sie­bie, w zależ­no­ści od nastroju, humoru czy kaprysu.

Pokoloruj swój pora­nek przy kawie!

różowy kubek goździk alpejskichabry kubek niebieskikubek fioletowe dzwoneczkikubek żółty rzepakzłocista łąkaliście czerwonego klonu

Cynamon i Trusia

Coś nowego dla naszych maluchów!

Seria 3 ksią­że­czek o chłopcu imie­niem Cynamon i jego przy­ja­ciółce, czar­nej kró­liczce Trusi. Jest to zbiór pro­stych i uro­kli­wych wier­szy­ków szwedz­kiego pisa­rza Ulfa Starka.
Para przy­ja­ciół wdzięcz­nie poka­zuje malu­chom do czego służą poszcze­gólne czę­ści ciała, jak zmie­niają się pory roku oraz czym są uczu­cia, rów­nież te nie­zbyt przyjemne…

Zapraszamy do sklepiku! 

cynamon i trusia książki

cynamon i trusia wierszyki od stóp do głów

cynamon i trusia wierszyki na okrągły rok

cynamon i trusia wierszyki o złości i radości

Adoptuj Pszczołę ❤

Lubicie mio­dek?
Chyba każdy lubi… Ale trzeba pamię­tać komu go zawdzięczamy

Pszczoły robią dla nas kawał dobrej roboty, czę­sto bar­dzo nie­do­ce­nia­nej.
I jak pew­nie wie­cie, bzyczki nie mają ostat­nio lek­kiego życia
i potrzebne są zde­cy­do­wane kroki by je chronić.

Gorąco nama­wiamy Was do przy­łą­cze­nia się do akcji Adoptuj Pszczołę.

strona: https://adoptujpszczole.pl
film: https://youtu.be/DDYFahUXB8c

Pieniądze w niej zebrane prze­zna­czone są na mądrą pomoc
naszym bzy­czą­cym pszczyjaciołom

Pokażmy, że los bzycz­ków nie jest nam obojętny! 

PS: Zdradzimy Wam rów­nież, że szy­ku­jemy dla Was pewną psz­czelą nie­spo­dziankę!
Ale o tym póź­niej Bądźcie w pogotowiu!

raczkowski

Domowy sposób na przeziębienie.

Początek jesieni to rów­nież począ­tek wszel­kich katar­ków, kaszel­ków i apsików

Na szczę­ście już od dawien dawna wia­domo, że nie­za­stą­pio­nym pana­ceum na prze­zię­bie­niowe dole­gli­wo­ści jest nasz dobry, pol­ski CZOSNEK!

Delikatnie pod­sma­żony na oli­wie, z dodat­kiem pie­przu cay­enne, podany na grzance z pszen­nego chleba, z dodat­kiem koziego serka i szczyptą soli, two­rzy prze­pyszną kom­bi­na­cję, która każ­dego postawi na nogi.

W tro­sce o naszą wątrobę, naj­le­piej ser­wo­wać sobie takie kana­peczki rano i z wia­do­mych wzglę­dów, w dni wolne od spo­tkań towarzyskich

chleb-z-czosnkiem-i-cayenne

Dzień Chłopaka ❤

Wszystkim chło­pa­kom, w dniu ich święta życzymy dużo miło­ści, rado­ści i pasji, zarówno w życiu jak i w kuchni ????

2016

Zupa z dyni

Brak pomy­słu na dynię? A może pyszna, sezo­nowa i gęsta zupa krem?

Oto pro­sty prze­pis jak ją przyrządzić:

1kg dyni pokroić w gruba kostkę, por­cjami pod­sma­żyć na głę­bo­kim oleju.

(g) — ok. 3l wrzątku, dodajemy1 łyżeczkę tymianku
(sł) — 1 łyżeczkę kminku, 3 prze­po­ło­wione mar­chewki i 2 prze­po­ło­wione pie­truszki
(o) — 0,5 kg umy­tego i pokro­jo­nego na kawałki indyka lub 60 dag skrzy­dełka, zale­wamy, doda­jemy 1 łyżeczkę imbiru, 1/4 łyżeczki chili, 4 grube pory (białe czę­ści), 6 dużych ząb­ków czosnku prze­ci­śnię­tych przez pra­skę
(sn) — 1/2 łyżeczki warzywka, 2 łyżeczki soli, gotu­jemy do mięk­ko­ści (ok. 1h), wyj­mu­jemy indyka, mar­chewkę i pie­truszkę
(k) — 1 łyżeczka cytryny
(g) — 1 łyżeczka kur­kumy
(sł) — 1 kg pod­sma­żo­nej dyni, gotu­jemy 30 minut
(o) — posy­pu­jemy pie­przem czar­nym
(sn) — mik­su­jemy z pozo­sta­wio­nym w zupie porem, dosa­lamy i gotu­jemy przez 10 minut

Dodatkowo można zro­bić grzanki z chleba. Pokrojony w kostkę chleb, pod­sma­żyć na oleju i posy­pać pie­przem zio­ło­wym z chili.

Z wyję­tych jarzyn można zro­bić sałatkę, a z indyka panie­ro­wane kotleciki.

Smacznego! 

zupa krem z dyni

Dyniowe ciasteczka

Prosty prze­pis na pyszne i aro­ma­tyczne cia­steczka z puree z dyni

(Przepis na około 25 ciasteczek.)

(sł) — pół kubka mięk­kiego masła, ok. 1 kubek cukru trzci­no­wego, 1 duże jajko, laska wani­lii, kubek puree z dyni
(0) — imbir, kar­da­mon, gałka musz­ka­to­łowa — ilość wedle uzna­nia
(sn) — szczypta soli
(k) — 2,5 szklanki mąki pszen­nej (lub pół na pół ze zmie­lo­nymi płat­kami owsia­nymi w ostrym), 1,5 łyżeczki sody oczysz­czo­nej
(g) — szczypta kur­kumy
(sł) — spora mgiełka cyna­monu
(o) — odro­bina chilli

Wymieszać wszystko razem, kłaść łyżką kleksy wiel­ko­ści orze­cha wło­skiego na papie­rze do pie­cze­nia. Zachowując odstępy! Piec ok 15–20 min w temp. 150 stopni.

Ku prze­stro­dze — szybko się je robi ale też rów­nie szybko znikają!

(prze­pis od: www.jagodalicja.blogspot.com)

pyszne-ciastka-ciazteczka-z-dyni